l-istruttura tat-tmexxija

L-ogħla saff ta’ tmexxija fis-Servizz Pubbliku fih ħames livelli: dawk ta’ Segretarju Permanenti Ewlieni, Segretarju Permanenti, Direttur Ġenerali / Chief Information Officer, Direttur, u Assistent Direttur.

Is-Segretarju Permanenti Ewlieni huwa l-Kap tas-Servizz Pubbliku jew il-Kap taċ-Ċivil. Din il-kariga hija stabbilita mill-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika.

Is-Segretarji Permanenti jirrappreżentaw it-tieni livell ta’ tmexxija tas-Servizz Pubbliku. Ġeneralment ikun hemm Segretarju Permanenti wieħed bħala l-kap amministrattiv f’kull ministeru għalkemm f’ċerti każi jista’ jkun hemm aktar minn Segretarju Permanenti wieħed fl-istess ministeru.

Diretturi Ġenerali jistgħu jinħatru biex imexxu fergħat kbar ta’ ministeri, jew inkella bħala kapijiet ta’ dipartimenti kbar.

Diretturi jmexxu direttorati fil-ministeri (taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Permanenti jew inkella ta’ Direttur Ġenerali) jew f’dipartimenti kbar li jkunu taħt it-tmexxija ta’ Direttur Ġenerali. Direttur jista’ wkoll jinħatar bħala kap ta’ dipartiment zgħir.

Assistenti Diretturi jmexxu taqsimiet ta’ ċertu importanza sew fil-ministeri u sew fid-dipartimenti tal-Gvern.

Hemm ukoll uffiċjali li huma inkarigati mit-tmexxija ta’ dipartiment, iżda li għandhom titli partikolari (per eżempju s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, li huwa tal-istess livell ta’ Direttur Ġenerali).

1

Kap tas-Servizz Pubbliku

20

Segretarju Permanenti

56

Direttur Ġenerali

18

Chief Information Officers

176

Direttur

179

Assistent direttur