Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-websajt uffiċjali tas-Servizz Pubbliku​ u ġiet aġġornata l-aħħar fil-8 ta' Lulju 2020.​

Status ta' Konformità​

Is-Servizz Pubbliku impenja ruħhu li jagħmel is-servizzi online tieghu aċċessibbli għal kulħadd. Għandna bażi ta' utenti nazzjonali u globali u huma ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna b'enfasi fuq ir-rekwiżiti kontra d-diskriminazzjoni tal-Att dwar l-Opprtuniti Indaqs (Persuni b'Diżabilità) tal-2000 (EOA).​​

Proċess ta’ Konformità

Il-websajt tas-Servizz Pubbliku​ hija mfassla biex taħdem ma' Internet Explorer 11 (billi tuża l-aħħar verżjoni ta' Silverlight) u l-iktar żewġ verżjonijiet reċenti tal-browsers Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, is-Servizz Pubbliku jaderixxi mal-istandards ta’ aċċessibiltà EN310549 u l-linji gwida WCAG2.0. Ir-riżorsi u l-prodotti onlajn tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida AA WCAG 2.0 Level AA. Il-websajt tas-Servizz Pubbliku b'mod partikolari hija mfassla biex taħdem tajjeb u tkun aċċessibbli meta tkun aċċessata bi prodotti ta' hardware u software aġġornati kif xieraq.

Barra minn hekk, li tagħraf l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli. Għalhekk, is-Servizz Pubbliku jwettaq ukoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b'kollaborazzjoni ma' persuni b'diżabilità, sabiex j​iġbor ir-reazzjonijiet meħtieġa. Aħna nagħmlu ħilitna biex nimplimentaw aċċessibilità għal kanali ta' informazzjoni li huma pprovduti permezz ta' pjattaformi ta' partijiet terzi kull fejn possibbli.

Miżuri ta' Aċċessibbiltà

Il-websajt tas-Servizz Pubbliku ma tużax widgets tat-tipa, tal-ingrandiment u tal-modifika tal-kulur. Dan għaliex nemmnu li din il-funzjonalità hija diġà integrata fil-biċċa l-kbira tal-browsers tal-web jew hija disponibbli permezz ta' add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat ta' dan, dawn il-klassifikazzjonijiet tal-utenti arbitrarji huma disponibbli għal ħafna mill-websajts, mhux biss għal dik tas-Servizz Pubbliku. Sabiex nippermettu dan il-livell ta' adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma' dawn il-modifiki tal-utent.

Bħala parti minn u barra l-linji gwida msemmija hawn fuq, il-websajt tas-Servizz Pubbliku​ timplimenta l-karatteristiċi ta' aċċessibiltà li ġejjin:​

  1. Żomm il-ġerarkija konsistenti tal-Intestatura HTML u t-tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.
  2. Il-kontenut ta ’informazzjoni huwa organizzat fil-listi HTML kull fejn applikabbli.
  3. Skjejt link fokus li tenfasizza skript sabiex jingħataw għejun viżwali għal utenti tat-tastiera esklussivi.
  4. Xerrdu RSS u notifiki bl-email dwar kontenut ta 'websajt ġdida.
  5. Timplimenta sitemap dinamiku u interattiv sabiex tiffaċilita n-navigazzjoni tal-kontenut tal-websajt.
  6. Żid it-titlu tal-immaġni, it-tikketta u t-titta 'kull fejn din l-informazzjoni hija relevanti u utli.
  7. Timmassimizza l-kuntrast tal-kulur għal test fejn applikabbli.
  8. It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utent fejn il-link tintwera.
  9. Jimplimentaw il-links esterni kollha sabiex ikunu jistgħu jiftħu tabs ġodda tal-browser.

Kontenut mhux aċċessibbli​

Is-Servizz Pubbliku mhux konxju ta' kontenut speċifiku mhux aċċessibbli jew kwistjonijiet ta' aċċessibbiltà fuq il-websajt tagħ​ha. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta' kuntatt provduti hawn taħt. F’każ ta’ każ bħal dan, il-UPM għandha l-għan li toħloq Pjan Direzzjonali dwar ir-Rimedjazzjoni tal-Aċċessibbiltà (ARR). L-ARR jiddeskrivi l-passi meħtieġa biex jgħin fl-identifikazzjoni ta' kwistjoni ta' aċċessibilità u biex il-prodott ikun konformi mal-EOA, inkluża l-iskeda antiċipata għat-tlestija ta' dan l-għan. Biex tibda proċess ta' Rimedjazzjoni għall-Aċċessibiltà jekk jogħġbok ikkuntattja UPM fuq in-numru tat-telefon jew l-indirizz tal-email li jidher hawn taħt.

Rispons u Dettalji tal-Kuntatt​

Inevitabbilment, mhux dejjem inwassluha aħjar, aktar ma jkollna servizzi u riżorsi fuq l-internet, iktar ikun hemm ċans li nitilfu xi problemi imma nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta 'aċċess fil-pront. U hawn huwa fejn nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk ikollok xi diffikultà biex taċċessa l-websajt tagħna, jew ikollok problemi biex tuża xi aspett tal-websajt, nixtiequ li tgħarrafna.​

Tista tikkuntattja lis-Servizz Pubbliku billi tibgħat email lil​: imu.opm​@gov.mt​​​

Proċedura ta' l-Infurzar

L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta ’Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilità tal-websajts u tal-applikazzjonijiet tal-mowbajl tal-korpi tas-settur pubbliku. Jekk il-mistoqsija relatata mal-aċċessibilità tiegħek dwar l-ICT ma tiġix indirizzata fil-limiti ta' żmien stabbiliti fi ħdan l-ARR jew jekk tixtieq tressaq ilment formali, tista' tagħmel hekk billi tikkuntattja lill-MCA fuq 21336840 jew billi timla l-formola tal-ilment online fuq​​ https://mca.org.mt/consumer/forms/complaints​.