L-Isbaħ Xewqat mis-Servizz Pubbliku >
L-Isport agħtih prijorità >
Baġit magħmul min-nies, għan-nies >
It-Twettiq tal-Ba​ġit 2022​​​ >
Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana jżur l-iskejjel fil-bidu ta' sena skolastika ġdida​ >
Ninċentivaw il-qari u nsaħħu l-litteriżmu​ >
Bil-Qari u bil-Kitba Niskorja​ >
Manutenzjoni għal skejjel aħjar​ >
Id f'id għall-ambjent​ >
Jum Dinji għas-Servizzi Pubbliċi 2022 >
Proġett ġdid: ESP f'binja aktar ċentrali >
Nixtieq Insir....​ >
L-aħħar impenji tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar >
Il-Bieb tal-Festi (Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022) >
Proġett ġdid: Ċentru ta' Taħriġ tal-IPS >
Digital Transformation Hub – Walkthrough >
Servizz Pubbliku xempju għal min iħaddem (Miżura 45) >
Servizz Pubbliku adattabbli (Miżuri 39-44) >
Servizz Pubbliku Eco-leader (Miżuri 36-38) >
Noħolqu u nippreservaw kapital intellettwali (Miżuri 29-35) >
Insaħħu t-trasparenza u l-fiduċja (miżuri 24-28) >
Inkattru l-kontabilità, il-governanza tajba u l-konformità (Miżuri 19-23) >
Għal aktar kisbiet - Introduzzjoni għall-konferenza ġenerali tal-kapijiet >
Ninvestu fil-kwalità >
Is-Servizz Pubbliku jiltaqa’ ma’ studenti fi skejjel sekondarji >
Rate the Public Service >
Bolol Kommemorattivi Fil-Ġimgħa Għas-Servizz Pubbliku 2022 >
Ninvestu fil-kwalità – It-teknoloġija >
Ninvestu fil-kwalità – In-Nies >
Ninvestu fil-kwalità – Is-Servizz >
Ninvestu fil-kwalità – Tnaqqis fil-burokrazija >
Tnedija tal-pubblikazzjoni “Il-Ħidma tas-Servizz Pubbliku” >
Laqgħat mal-Klijenti fil-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022 >
Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2022 >
Komunikazzjoni f'waqtha u servizzi aċċessibbli kullimkien (Miżuri 12-18) >
Inrawwmu l-kunċett ta’ titjib Kontinwu (Miżuri 6-11) >
Servizz ta' Kwalita konsistenti (Miżuri 1-5) >
X'tixtieq Issir La Tikber 2022 >
Ċentru Servizz Familja b’ servizz imsaħħaħ u f’binja ġdida >