Ippjanar u Twettiq - ​​​​​​​​​​​​​Ministeru għall-Intern u s-Sigurta' Nazzjonali - 25.02.2019