Is-Servizz Pubbliku bi tweġiba għar-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali