​​20.11.2019 Magħluqa 97% tal-każijiet imressqa mill-Ombudsman fl-2018 
​​11.11.2019 Analiżi dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika 
​​30.10.2019 Hub diġitali li se jagħti permanenza lil dak kollu li qed iwettaq is-Servizz Pubbliku 
​​07.10.2019 Stqarrija mill-Ministeru għall-Finanzi u mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni 
​​29.09.2019 “Ġimgħa fejn urejna li niffokaw fuq iċ-ċittadin mingħajr eċċezzjoni ta’ xejn” – Mario Cutajar 
​​28.09.2019 Il-mużika, it-tifi tan-nar u ċ-ċisterni taħt l-art ikomplu jżewqu l-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2019 
​​27.09.2019 Jingħata l-Quality Award lil tliet entitajiet pubbliċi li taw servizz ta’ eċċellenza 
​​26.09.2019 “servizz.gov huwa l-mezz prinċipali biex naslu għal servizz ta’ eċċellenza ” – Mario Cutajar 
​​26.09.2019 Jiggradwaw 300 uffiċjal pubbliku ieħor mill-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi 
​​25.09.2019 “L-ebda employer ma jħabbatha mas-Servizz Pubbliku fejn jidħol il-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol” – Mario Cutajar 
​​25.09.2019 “Inħarsu lejn in-nies fil-kumplessità tagħhom u nagħtu għajnuna fil-waqt” – Mario Cutajar 
​​24.09.2019 Il-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku tkompli b'rikonoxximent lil uffiċjali pubbliċi għall-ideat tagħhom 
​​24.09.2019 ​“L-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi għandu rwol importanti biex naslu għal Servizz ta’ Eċċellenza” – Mario Cutajar 
​​23.09.2019 ​“Nesploraw il-benefiċċji tal-Intelliġenza Artifiċjali bħala sors ta’ titjib għas-servizzi pubbliċi” – is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri 
​​22.09.2019 Opportunità għall-pubbliku biex jara mill-qrib kif jaħdem id-Dipartiment tad-Dwana 
​​21.09.2019 Eluf iżuru l-mużewijiet u s-siti storiċi bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 
​​20.09.2019 “Il-Gvern ma jistax imexxi l-pajjiż mingħajr l-id il-leminija tiegħu, li hi s-Servizz Pubbliku” – Il-Prim Ministru 
​​08.07.2019 “Għandhom jiġu determinati standards għall-mod kif isiru l-affarijiet fl-istituzzjonijiet” – is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar 
​​03.07.2019 Għar-raba’ sena konsekuttiva, l-Amministrazzjoni Pubblika tippubblika t-tweġiba tagħha għar-rapport tal-Awditur Ġenerali 
​​20.06.2019 L-‘mservice’ tas-servizz pubbliku, ‘BiedjaCam’, rebbieħa tal-aqwa użu tat-teknoloġija tat-trasformazzjoni tan-negozju 
​​19.06.2019 Imwettqa 77% tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni fl-2018 
​​17.06.2019 Pjan strateġiku għat-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika għat-tliet snin li ġejjin 
​​15.05.2019 Ippjanar u Twettiq fil-qasam soċjali 
​​06.05.2019 ​Tnedija ta’ Taxpayer Service servizz.gov 
​​20.03.2019 ​Jiftaħ it-tmien one-stop-shop tas-servizz.gov 
​​15.03.2019 ​Stqarrija mill-Ministeru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma u mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni 
​​08.03.2019 ​Laqgħa interministerjali għat-twettiq u l-ippjanar għall-Ministeru għal Għawdex 
​​25.02.2019 ​Laqgħa interministerjali għat-twettiq u l-ippjanar għall-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali 
​​11.01.2019 ​Jitwaqqaf l-ewwel one-stop-shop li se jinkorpora fih is-servizzi edukattivi taħt saqaf wieħed