21.12.2015 Taħriġ lil aktar minn 10,000 uffiċjal pubbliku   >
11.12.2015 Direttivi u policies ġodda introdotti fis-Servizz Pubbliku   >
09.12.2015   Jinfetħu b’mod uffiċċjali ċ-ċentri reġjonali ta’ servizz.gov   >
30.11.2015 Il-Kap tas-Servizz Pubbliku jirċievi żjara ta’ korteżija mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Kummerċ Barrani ta’ Barbados u mill-Kap tas-Servizz Pubbliku tal-Malasja   >
30.09.2015 Mitt impjegat pubbliku jibdew korsijiet ġodda wara ftehim strateġiku bejn is-Servizz Pubbliku, l-Università ta’ Malta u l-MCAST   >
15.09.2015 Imnedija White Paper dwar ir-Riforma fl-Ispezzjonijiet   >
22.07.2015 Insaħħu l-kompetenzi biex noffru servizz effċjenti lill-pubbliku permezz tal-eGovernment   >
05.06.2015 Kodici ta’ Etika li jassigura iktar trasparenza, governanza u kontabilità  >
06.05.2015 Sit elettroniku ġdid tas-Servizz Pubbliku   >
05.05.2015 L-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani fl-Amministrazzjoni Pubblika rikonoxxut mill-EU-OSHA   >
22.04.2015 
Grupp ta’ ħidma għall-aħjar użu ta’ Cafe Premier   >
10.04.2015 Aktar korsijiet akkademiċi għal uffiċjali pubbliċi fl- Università ta’ Malta u l-MCAST   >
26.03.2015 Stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru   >
26.03.2015 Żewg proġetti oħra li jagħtu nifs ġdid lill-Belt Valletta   >
11.03.2015 Imniedi l-proġett ‘Servizzi Pubblici Onlajn’   >
06.03.2015 Sinjal b’saħħtu kontra l-prekarjat   >
02.03.2015 Dehra ġdida għal Pjazza Kastilja   >
30.01.2015 Sena tad-deċiżjonijiet għas-Servizz Pubbliku   >
29.01.2015 Uffiċjali pubbliċi u Ministeri rikonoxxuti ta’ ħidmiethom >
27.01.2015 Żieda ta’ 26,000 operatur ekonomiku fl-użu tal- ePPS   >
24.01.2015 Is-Servizz Pubbliku u l-volontarjat   >
23.01.2015 Servizz ta’ Kwalita’ – Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku 2015   >
14.01.2015 Il-Gvern b’aktar miżuri li jindirizzaw il- prekarjat   >