Is-Segretarji Permanenti

​​​​​​Principal Premanent Secretary and Permanent Secretaries 

Ministeru​​​

Segretarju Permanenti

​​Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar
John ​Borg
Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali
Sharlo Camilleri
Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir
Joseph F. Caruana
Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat​
Nancy Caruana
Uffiċċju tal-Prim Ministru (People and Standards)
Joyce Cassar 
​Ministe​ru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva
Joseph Chetcuti
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ
Christopher Cutajar
Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, u x-Xogħol
Joyce Dimech
Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni
Johan Galea
Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika​
Anthony Gatt 
Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali
Kevin Mahoney
Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi​
Godwin Mifsud
Ministeru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi​​​
Ronald Mizzi
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal​​
Mark Musu
Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli
Emanuel Psaila
Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva
Christine Schembri
Ministeru għall-Artijiet u l-Implimentazzjoni tal-Programm Elettorali​​
Carlos Tabone
Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għall-Fondi Ewropej, Ugwaljanza, Riformi u d-Djalogu Soċjali
Jonathan Vassallo
Ministeru għall-Ed​ukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni
Matthew Vella
Ministeru għall-Finanzi
Paul Zahra