Is-Segretarji Permanenti

​​ Segretarji Permanenti 

Ministeru

Segretarju Permanenti

Ministeru għal Għawdex
John Borg
Ministeru għall-Finanzi u ​x-Xogħol
Alfred Camilleri
Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali
Sharlo Camilleri
Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali
Joseph Caruana
Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil tal-Klima u l-Ippjanar
Joseph F Caruana
Ministeru għall-Ekonomija, u l-Industrija
Nancy Caruana
Uffiċċju tal-Prim Ministru (People and Standards)
Joyce Cassar
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Christopher Cutajar
Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Joyce Dimech
Ministeru għall-Edukazzjoni
Francis Fabri
Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza
Johan Galea
Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli
Anthony Gatt
Ministeru għall-Intern, Is-Sigurta' Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi
Kevin Mahoney
Ministeru għat-Turiżmu u Protezzjoni tal-Konsumaturi
Ronald Mizzi
Minist​eru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali
Mark Musu
Ministeru għas-Saħħa
Joseph Rapa
Uffiċċju tal-Kabinett (Kordinazzjoni u Implimentazzjoni)
Christine Schembri
Ministeru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva
Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja
Matthew Vella
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Fondi Ewropej)
Paul Zahra​