​Segretarju Permanenti, Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u Ministeru għall-Fondi Ewropej, id-Djalogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

Is-Sur Jonathan Vassallo

Is-Sur Jonathan Vassallo ngħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-2006 bħala Programme Manager fil-Planning and Priorities Coordination Division (PPCD). Inizjalment, huwa kien responsabbli mill-Financial Control tas-Single Programming Document (SPD) 2004-2006 kif ukoll mill-proġetti tal-Fond ta' Koeżjoni 2004-2006. 

Sussegwentament, inħatar Senior Manager fl-istess Diviżjoni u eventwalment, fl‑2011, ingħata l-kariga ta' Direttur Ġenerali tal-PPCD. 

Ir-rwol tiegħu bħala Direttur ta' din id-Diviżjoni kien li jiżgura l-assorbiment u l‑ġestjoni effiċjenti tal-assistenza Ewropea, kemm tal-UE kif ukoll dik bilaterali, permezz ta' kordinazzjoni effettiva bejn id-Dipartimenti tal-Gvern, l-Awtoritajiet, l‑Aġenziji u l-partijiet interessati l-oħra.

Matul il-kariga tiegħu bħala Direttur Ġenerali huwa ssorvelja b'suċċess l-għeluq tal-SPD 2004-2007, tal-Programmi Operazzjonali 2007-2013 u t-tnedija tal‑Programmi 2014-2020.

F'Settembru 2022, huwa ngħata r-rwol ta' Segretarju Permanenti responsabbli mill‑Fondi Ewropej f'Malta. Fl-2024, il-portafoll tiegħu kiber b'mod sinifikattiv, billi sar jinkludi mhux biss il-Fondi Ewropej iżda wkoll setturi ewlenin oħra bħall‑Protezzjoni tal-Konsumatur, id-Djalogu Soċjali u r-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi.

Is-Sur Vassallo huwa membru fuq numru ta' bordijiet ta' superviżjoni marbuta mal‑implimentazzjoni ta' Strumenti Finanzjarji sostnuti minn Fondi Ewropej.

Huwa studja Public and Private Sector Management u speċjalizza fil-Public Policy fl-Università ta' Malta.​