Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni

Is-Sur Johan Galea

Is-Sur Galea beda jaħdem fis-Servizz Pubbliku ta' Malta fil-grad ta' għalliem fl-1991.  Bejn l-2004 u l-2007 kien jokkupa l-kariga ta' Assistent Kap ta' skola u fl-2007 inħatar bħala Aġent Kap ta' skola u sussegwentament sar Kap ta' skola.

Fl-2009 is-Sur Galea ġie appuntat bħala Assistent Direttur fi ħdan id-Diviżjoni għall-Koordinazzjoni tal-Ippjanar u l-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fl-2012 huwa beda jokkupa l-kariga ta' Direttur tas-Servizzi Korporattivi fil-Ministeru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u l-Konsumatur u fl-2013 kompla jokkupa l-istess kariga fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali. Fl-2015 is-Sur Galea ġie appuntat bħala Direttur tas-Servizzi Korporattivi fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.

Minn Diċembru 2016, is-Sur Galea serva ta' Segretarju Permanenti fis-settur tal-Ġustizzja.  L-ewwel żmien tiegħu bħala Segretarju Permanenti kien fi ħdan Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, li f'Jannar 2020 sar il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza u f'April 2022 sar il-Ministeru għall-Ġustizzja. Fi Frar 2022 inħatar ukoll bħala Segretarju Permanenti għall-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastuttura u l-Proġetti Kapitali, fejn serva bħala Segretarju Permanenti ta' dawn iż-żewġ Ministeri għal perjodu ta' disa' xhur. Minn Jannar 2024 ġie appuntat bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni.

Is-Sur Galea hu gradwat mill-Università ta' Malta b'Baċellerat tal-Arti (Ġen.) fil-Psikoloġija u s-Soċjoloġija kif ukoll PGCE u Diploma in Educational Administration and Management.​​