Il-kwalità fis-Servizz Pubbliku rriduha tilħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza. Il-kwalità għalhekk hija essenzjali għal kull dipartiment u entità.

Dipartimenti u entitajiet li jinvestu fil-kwalità jiġu rikonoxxuti permezz tal-Quality Award. Din l-award għandha tkun l-ambizzjoni u l-mira ta’ kull dipartiment u entità.

Il-kwalità hija proċess kontinwu. Dipartiment jew entità tista’ tintgħażel ċentralment għal dan il-proċess jew tapplika għalih.

Il-Quality Award hija t-tarf ta’ proċess ta’ għażla iżda wkoll il-bidu ta’ proċess ta’ aġġornamenti spiss ladarba tinkiseb, biex jinżamm il-livell milħuq.

Il-Quality Award hija rabta ta’ servizz ta’ livell għoli mal-klijenti. Il-Quality Label, flimkien mal-Quality Service Charter għandhom jintwerew kulfejn il-klijenti għandhom aċċess.

 

Il-Kwalità fis-Servizz Pubbliku
Il-kwalità għas-Servizz Pubbliku m’għadhiex terminu vag suġġett għall-interpretazzjoni tal-persuni. Dan għaliex f’dawn l-aħħar snin is-Servizz Pubbliku ddefinixxa xi tfisser il-kwalità; Kwalità mibnija fuq erbgħa pilastri li fuqhom huwa msejjes is-Servizz Pubbliku.

Il-vuċi – nisimgħu lill-klijenti u ma niddejqux nisimgħu l-kritika għas-servizz li noffru u l-ideat li jkollhom kif intejbu s-servizz għalihom. Naraw l-ideat li l-klijenti jwasslulna u nsaħħu l-iskema ta’ ideat li jiġu minn fost l-impjegati;

Id-disinn – niffurmaw policies u proċessi li jilħqu l-aspettativi tal-klijenti u anke ngħadduhom;

Il-pakkett – Delivery – servizz f’waqtu, ta’ livell u faċli li jilħaq u jintlaħaq; u

Il-kontabilità – Il-qofol ta’ servizz onest hu li jagħti garanzija ta’ onestà. Kontabiltà tfisser ukoll lealtà lejn il-klijent li jagħmel użu mis-servizz li nagħtu li tissarraf u tkun manifestata f’dawn l-istess prinċipji bażiċi li rridu nħaddmu.

Għall-mannwal tal-Quality Award agħfas hawn. u biex tapplika ibgħat email fuq managementsupport.opm@gov.mt

Dipartimenti jew entitajiet li fil-preżent għandhom il-Quality Award huma:

    

AR​PA​

Business 1st

servizz.gov hubs

Aġenzija Żgħażagħ ​

Servizzi Ewropej f’Malta​

Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm (NBTS)​​

Dipartiment tal-Informazzjoni

Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti

Taxpayer Service servizz.gov​​


 Quality Awards - Dipartiment tal-Informazzjoni

Dipartiment tal-Informazzjoni


 

Quality Awards - Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti

Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti


 

Quality Awards - Taxpayer Service servizz.gov

Taxpayer Service servizz.gov