Operaturi tan-negozju li jinstab li għandhom konformita’ għolja mal-leġislazzjonijiet li jirregolawhom jingħataw ċertifikat “High Standard of Compliance”.

 

 


Biex ikun eliġibbli għaċ-ċertifikat, operatur ta’ negozju jrid ikun regolat u spezzjonat minn spettorat wieħed, jew aktar, elenkati fl-Iskeda fil-Kap. 568 tal-Liġijiet ta’ Malta.

L-implimentazzjoni ta’ din l-inizjattiva bdiet bin-negozji li jbiegħu l-Apparat tad-Dar. Aktar tipi ta' negozji qed jiżdiedu b'mod gradwali. 

 

Lista ta’ stabbilimenti li ngħataw iċ-ċertifikat ta’ Standard Għoli ta’ Konformità:


Ħwienet tal-Elettronika

 • Audiotech
 • Computer Bargains
 • Depot 230
 • Direct Vision
 • Fabian Enterprises Ltd
 • Flutisat
 • Intercomp Marketing Ltd - Mosta
 • Intercomp Marketing Ltd - Qormi
 • James Tabone Limited - Pulptech
 • MF Electrix
 • Micro Data Technology (MDT)
 • PC Options LTD - Scan
 • PC-Malta
 • Tabone Computer Centre Ltd

Ironmongery

 • Footstep Ironmongery
 • Grech Hardware Distributors
 • P & J Electrical Store
 • Ray’s Hardware Ltd

Kummerċ u/jew Imbollar ta’ oġġetti ta’ Metall Prezzjuż

 • Art Diamonds Ltd.
 • Ave Maria Jewellery Ltd.
 • Born To Shop
 • Classic Group Ltd. – St Julian’s - Portomaso
 • Classic Group Ltd. - Valletta
 • Edwards Lowell Co. Ltd. – St Julian’s - Portomaso
 • F. Buttigieg Jewellery
 • Gerald Jewellery
 • Rabat Lace Store
 • Saqqajja Jewellers
 • Silver Lace Jewellers
 • Soleil
 • Sterling Jewellers Ltd. – Sliema – Tigne’
 • Sterling Jewellers Ltd. – St Julian’s – Portomaso
 • Things For You

​Pet Shops (li ma jbiegħux annimali)

 • Animal Crackers
 • Bon A Pet Treat
 • C & C Pet Shop
 • PetshopMalta.com
 • Royal Pet Store

Stabbilimenti li jbiegħu Apparat tad-Dar

 • Crosscraft Co. Ltd - Ħal Qormi
 • Crosscraft Co. Ltd - Mosta
 • Cutajar Ltd - Ultimate - San Ġwann
 • Divine Appliances
 • Frank Borda Limited - Gala Centre - Ħamrun
 • Freddie's Household Co Ltd
 • Homemate
 • Homezone
 • ISD - Company Limited
 • Michael's Homemark
 • Oxford House Ltd
 • SBL Limited - BBQ World Malta​​​​​
 • The Atrium
 • Vitel
 • World Marketing

Stabbilimenti li jbiegħu Deterġenti

 • ​​Spark N Clean
 • Ta’ Ganza Cash & Carry

Stabbilimenti li jbiegħu Tagħmir Industrijali

 • R. Grech & Son Ltd

L-Uffiċċju li Jikkordina l-Ispezzjonijiet twaqqaf fl-2017 taħt l-Att li Jikkordina l-Ispezzjonijiet tal-Gvern (Kap. 568). Dan l-uffiċċju jikkordina l-ispezzjonijiet li jsiru mill-korpi tal-gvern bil-għan li jitnaqqas il-piż fuq in-negozji u biex l-ispezzjonijiet isiru aktar trasparenti u effettivi.

Minn meta twaqqaf dan l-Uffiċċju ħames snin ilu, saret ħidma intensiva sabiex inħolqot sistema fejn spezzjoni waħda ta’ stabbiliment tirriżulta fil-ġbir tal-informazzjoni kollha meħtieġa. Kull entita’ tirċievi l-informazzjoni relevanti għall-ħtiġijiet tagħha. Din l-informazzjoni tiġi mbagħad analizzata u tittieħed azzjoni kif xieraq mill-entitajiet rispettivi. B’hekk qiegħed jonqos in-numru ta’ spezzjonijiet ta’ rutina li jsiru fil-post tan-negozju mingħajr ma jonqos il-kontroll neċessarju għas-serħan il-moħħ tal-konsumatur. Dan il-metodu ġdid jiffranka ħafna ħin prezzjuż kemm lill-entitajiet involuti u kif ukoll lill-operaturi tan-negozji.

Jekk għandek xi mistoqsija tista' tibgħat email lil dan l-Uffiċċju fuq inspectionscoordination.opm@gov

 

High Standard of Compliance Certificate għan-negozji 82% inqas spezzjonijiet fil-ħwienet Ritratti: 82% inqas spezzjonijiet fil-ħwienet
Stqarrija Uffiċjali: 82% inqas spezzjonijiet fil-ħwienet ​